Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 22.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek zaczęły się dalej wspinać w kierunku 2400, po wcześniejszym piątkowym odbiciu od kluczowej strefy wsparcia w rejonie 2330 i 2350. Wydaje się, że Byki mają szanse wykaraskać się w pełni z ostatnich poważnych kłopotów, o ile uda im się kontynuować rajd popytu w stronę 2400-2420+.

W niedzielę pisaliśmy: ” [ ... ] dopóki Byki nie pokonają ewentualnie oporu 2370-74 (wzmocnionego zniesieniem 38,2% na poziomie 2368), gdzie występuje jednocześnie równość korekt na H1 (ozn. większe pomarańczowe prostokąty), dopóty może zostać zrealizowana prospadkowa formacja RGR. Zasięg RGR to ok. 2300, a zasięg ABCD – ok. 2400.”

Wspomniany warunek został w poniedziałek spełniony, więc nie można wykluczyć, że rynek zrealizuje zasięg formacji ABCD i jeśli pójdzie za ciosem, wchodząc z powrotem w strefę powyżej 2400, to odrodzą się szanse na ruch w stronę 2450-2500.

Gdy się patrzy na wykres dzienny, można jednak uznać, że o ile nie pokonamy okolic 2390-2400, to może powstać inny niż dotychczasowy (opisywany w poprzednich artykułach) wariant prospadkowej formacji RGR. Tak więc, możemy zbliżać się znów do ważnej – z punktu widzenia dalszego rozwoju sytuacji – bariery.

W poniedziałek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play graliśmy na wzrosty z  rejonu cenowego około 2359 do 2370-74, ale zagranie wydawało się na początku mieć zwiększony poziom ryzyka, a w trakcie jego realizacji powstały wskazania przynajmniej redukcji wielkości pozycji.   Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 21.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek broniły się przed pokonaniem przez Niedźwiedzie wsparć w rejonie 2350 i 2330. Do ich ostatecznego zanegowania nie doszło, choć ujawniona w czwartek siła podaży dawała na to szanse.

Nie zmienia to faktu, że na początku piątkowej sesji rynek zachował się dokładnie w zgodzie z przypuszczeniami z naszego artykułu z przeddzień: „Czwartkowy atak Niedżwiedzi był mocny wolumenowo (szczególnie, gdy zważymy, iż nastąpił w tygodniu skróconym przez długi weekend) i mimimalnie korygowany w trakcie jego trwania. To, oraz fakt, iż Zachód w czwartek po zakończeniu naszej sesji nadal zdecydowanie ‚dołował’, każe przypuszczać, iż dojdzie do ataku na barierę 2328-34.”

W pełni mocy pozostaje też inna hipoteza z czwartku:  ” [ ... ] w ramach trwającego miesiąc ostatniego ruchu, de facto bocznego między 2350 a 2420, wytworzyła się formacja RGR o zasięgu zbliżonym do 2300.

Z kolei na poziomie 2333 (w obrębie wspomnianego wyżej wsparcia) występuje zależność 113% między głównymi ruchami spadkowymi na H1, co może spowodować próbę utworzenia tam punktu zwrotnego (D) formacji prowzrostowej ABCD.

To właśnie między ową formacją RGR a potencjalną ABCD może stoczyć się walka. ”

Gdy spojrzy się na aktualny wykres, można w pełni potwierdzić, że ta walka faktycznie trwa. Wydaje się przy tym, że dopóki Byki nie pokonają ewentualnie oporu 2370-74 (wzmocnionego zniesieniem 38,2% na poziomie 2368), gdzie występuje jednocześnie równość korekt na H1 (ozn. większe pomarańczowe prostokąty), dopóty może zostać zrealizowana prospadkowa formacja RGR.

Zasięg RGR to ok. 2300, a zasięg ABCD – ok. 2400.

Z punktu widzenia interwału dziennego główne pytanie dotyczy tego, czy uda się ponowna próba wejścia kursu do „starej” dwumiesięcznej konsolidacji między 2350-60 a 2250-60, o której to próbie też pisaliśmy z wyprzedzeniem. Gdyby się udała, Niedźwiedzie uzyskałyby  niewątpliwie przewagę. Kurs zaś mógłby się wtedy udać w kierunku 2300 i niżej.

W piątek, inwestując w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play, musieliśmy się dwukrotnie wycofywać z prób poszukania optymalnego wejścia na spadki. Kluczowy moment polegał na przekształceniu sygnału na S – po utworzeniu się formacji świecowej objęcia besy na M15 – de facto  w sygnał o przeciwnej wymowie. Po uprzednim wystąpieniu konsolidacji pod szczytami, która miała prowzrostowy charakter.   Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 18.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek wreszcie potwierdziły, że obecnym ich celem jest ponowna próba wejścia do „starej” dwumiesięcznej konsolidacji między 2350-60 a 2250-60. Ostatecznym potwierdzeniem tych intencji byłoby pokonanie wsparć w rejonie 2350 i 2330, a rezultatem – zejście kursu w okolice 2300, a nawet niżej.

Czwartkowy atak Niedżwiedzi był mocny wolumenowo (szczególnie, gdy zważymy, iż nastąpił w tygodniu skróconym przez długi weekend) i mimimalnie korygowany w trakcie jego trwania. To, oraz fakt, iż Zachód w czwartek po zakończeniu naszej sesji nadal zdecydowanie „dołował”, każe przypuszczać, iż dojdzie do ataku na barierę 2328-34.

Warto wspomnieć w tym miejscu, iż w ramach trwającego miesiąc ostatniego ruchu, de facto bocznego między 2350 a 2420, wytworzyła się formacja RGR o zasięgu zbliżonym do 2300.

Z kolei na poziomie 2333 (w obrębie wspomnianego wyżej wsparcia) występuje zależność 113% między głównymi ruchami spadkowymi na H1, co może spowodować próbę utworzenia tam punktu zwrotnego (D) formacji prowzrostowej ABCD.

To właśnie między ową formacją RGR a potencjalną ABCD może stoczyć się walka. Wydaje się, że ze względu na siłę czwartkowego ataku Niedźwiedzi oraz słabość Zachodu, formacja RGR – mimo że powstała w obrębie szerszego ruchu bocznego – może przeważyć.

Niemniej jednak – o ile Zachód spróbuje mocniej odraegować spadki – naszym kontraktom może być łatwej odbić się najpierw od 2330, ponownie w stronę 2350-60. W takim wypadku nie można nawet wykluczyć od razu próby obrony 2350, bez uprzedniego schodzenia do 2330.

W czwartek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play graliśmy na spadki z poziomu 2377-79 do 2359-63, a gdy kurs dochodził do tego celu, wyznaczyliśmy (o godz. 10.11) cel dodatkowy: 2352-53. I rynek wkrótce doszedł do 2352 właśnie.

Póżniej, po korekcie i odbiciu od dna na 2352, w drugim czwartkowym planie zagrań (z godz. 12.54) pisaliśmy : „Jeśli [ ... ] wybiją się dołem z wąskiej konsolidacji pod 2368-70 możemy schodzić ponownie do dzisiejszych dołków [ .. ] lub niżej, do 2346-48.” Ostatecznie rynek doszedł do 2349, a więc i w tym przypadku nie można było narzekać na precyzję naszych koncepcji.  Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 17.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę w pierwszej fazie dnia podeszły pod okolice 2400 pkt, ale w drugiej części sesji cofnęły się do 2380-85. Popyt poprawił nieco swoją sytuację, jednak nie na tyle, abyśmy mieli rozstrzygać, czy zdążamy do 2350-60, czy do 2420+.

Patrząc z kolei na techniczną sytuację z perspektywy interwałów intradayowych, warto zwrócić uwagę na flagę prospadkową na H1, o zasięgu 2359. Jej szkielet stanowi prospadkowa formacja ABCD.

Zasięg układu ABCD to 2374, jednak Byki broniąc się na wsparciu 2380-85, bronią się też przed realizacją owego zasięgu.

Analizując ostatnie ruchy rynkowe przez pryzmat teorii fal Elliotta, można stwierdzić, że środowe zamknięcia początkowych świec na H1 powyżej 2394 zabezpieczają Byki przed 5-falowym ruchem na południe i kolejną „piątką” spadkową wkrótce. Nie zabezpieczają jednak przed kolejnym tzw. zig-zagiem, który też może sprowadzić kurs  w stronę 2350-60 lub nawet ok. 2330.

Różnica jest jednak taka, że podwójny zig-zag potwierdza niejako korekcyjny charakter ostatnich zniżek, natomiast gdyby miała zostać zbudowana pięciofalowa struktura, nie można by wykluczać szybszych głębszych spadków.

Koncentrując sie z kolei na interwale dziennym, należałoby jednak mimo wszystko powtórzyć – za wczorajszym artykułem – że : ” ‚kropkę nad i’ Niedżwiedzie mogłyby postawić, kiedy kurs wróciłby na stałe do ‚starej’ konsolidacji prostokątnej między 2350-60 a 2250-60. ” Tyle, że w takim wypadku zajęłoby to pewnie więcej czasu.

Jednocześnie nie można wykluczać pokonania przez Byki oporu w okolicy 2400 i pójścia w stronę nie tylko ostatnich szczytów (2427), ale i wyżej –  w kierunku 2450-500.

W środę w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play graliśmy na wzrosty z okolic 2386-87 do 2399-2402, zagranie jednak wymagało podjęcia większego ryzyka, bo sesja odbyła się po długim weekendzie. To zaś nie wpływalo na pewno na nadmierne zwiększenie aktywności inwestorów. Ponadto, w tle ciągle „czaiły” się pozostałości emocji związanych z zagrożeniem koreańskim.

Kurs faktycznie dotarł do założonego przez nas celu głównego (maksimum wypadło na poziomie 2402). Nie dość na tym, po dojściu do 2402 rynek się mocniej cofnął, co jako istotną możłiwość uwzględnialiśmy w drugim środowym planie zagrań, z godz. 12.53.

Pisaliśmy w nim, że ” może dojść do cofnięcia/ spadków [ ... ], gdyż opór w okolicy 2400 jest dobrze wzmocniony: po pierwsze, przez zniesienie 61,8% ostatnich spadków, po drugie, przez zależność 1:1 między ostatnimi głównymi ruchami wzrostowymi na M15″. Praktyczność i trafność tej uwagi potwierdzona została później przez zachowanie rzeczywiste rynku.  Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 16.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek i poniedziałek broniły się, jeśli można tak powiedzieć,  przed utratą kontroli nad rynkiem przez popyt. Toczyła się walka o przepchnięcie kursu na dłużej pod lub nad strefę 2380-85.

Wcześniej pisaliśmy, że do zmiany sytuacji i do bardziej zdecydowanej utraty inicjatywy przez Byki mogłoby dojść w razie zamknięcia świecy dziennej poniżej 2400 (do czego juz doszło) oraz w razie trwałego zejścia kursu poniżej 2380-85 właśnie. Ostateczną „kropkę nad i” Niedżwiedzie mogłyby postawić, kiedy kurs wróciłby na stałe do „starej” konsolidacji prostokątnej między 2350-60 a 2250-60. Z punktu widzenia obecnej sytuacji intradayowej kluczowe może się okazać ewentualne mocne pokonanie teraz oporu 2380-85 i zamknięcie świecy H1 powyżej 2394. Wtedy oddaliłoby się zagrożenie utworzeniem piątej fali spadkowej w ramach ostatnich zniżek i  w rezultacie powstaniem wkrótce kolejnej „piątki” skierowanej niżej na południe (obecnie nadal można uznawać, że korekta ma typowy trójfalowy kształt). Poza wszystkim trzeba pamiętac, iż ważny wpływ na wykresy rynków finansowych w ostatnim czasie miały obawy co do koreańskiego zagrożenia dla światowego pokoju. W razie, gdyby presja w tym względzie ustała, rynki miałyby większe szanse, żeby wrócić do wcześniejszej, zdecydowanie dobrej dla popytu, sytuacji wykresowej.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 11.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek kontynuowały korektę ostatnich wzrostów, dochodząc do wsparcia intra 2380-85, którego ewentualne pokonanie mogłoby doprowadzić do przejęcia kontroli nad rynkiem przez Niedźwiedzie. Zamknięcie świecy dziennej poniżej 2400 też już jednak niezbyt dobrze świadczy o popycie.

Zejście poniżej 2380-85 na wykresach H4/ D1 oznaczałoby zaś wybicie dołem z klina zwyżkującego (ozn. kolor różowy) i mogłoby prowadzić do spadku nawet w okolice 2330. To zaś byłoby równoznaczne z powrotem kursu do starej konsolidacji, tworzonej przez dwa miesiące między 2250-60 a 2350-60.

W takiej sytuacji Byki musiałyby pewnie na długo zapomnieć o podejściu pod rejon 2450-2500. Obrona wsparcia 2380-85 nadzieje na taką ekspansję popytu wydaje się natomiast  prolongować.

Owo wsparcie (2380-85) jest wzmocnione zniesieniem 61,8% ostatnich wzrostów (poziom 2381) oraz równością korekt na M30 (ozn. duże pomarańczowe prostokąty).

W czwartek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play graliśmy na spadki. Plan zagrań przedstawiony jak zawsze tuż przed sesją, o godz. 8.33, mówił, że: ” Jeśli nie pokonamy oporu 2406-10, to bardziej prawdopodobna jest kontynuacja korekty w formie tzw. korekty prostej, która mogłaby zepchnąć kurs do 2380-85.”

Nic dodać, nic ująć. Problem jednak polegał na tym, że ruch spadkowy, na który liczyliśmy, trwal „lata świetlne” i parokrotnie towarzyszyły mu wątpliwości, czy Niedźwiedzie wykażą się wystarczającą determinacją.

Ostatecznie, na koniec sesji znaleźliśmy się dokładnie tam, gdzie wyznaczyliśmy nasz cel przed jej rozpoczęciem.   Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 10.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę korygowały ostatnie wzrosty. Głębokość korekty, gdy zaczęła przekraczać – na szczęście dla popytu, nieznacznie – okolice 2400 mogła zaniepokoić Byki, ale to „dołujący” Zachód tym razem rozdawał karty. 

Wczoraj pisaliśmy o zatrzymaniu ruchu na północ na oporze intra 2426-33. We wtorek z ciut niższego poziomu (2421) wystartowała korekta, która wyhamowała na równości korekt na interwale M15 w rejonie 2393-94.

Niebezpieczne dla Byków byłoby, jak się wydaje, zamknięcie świecy dziennej poniżej 2400, co mogłoby zostac poprzedzone ewentualnym trwajacym dłużej przebiciem wsparcia  intradayowego 2380-85. Dopóki tak się nie stanie, można cały czas brać pod uwagę wejście Byków w strefę 2450-2500.

W mocy pozostają też wczorajsze nasze sugestie odnośnie zasięgów potencjalnych dalszych ruchów wzrostowych: „Obecnie warto zwrócić uwagę na większą flagę, na wykresie dziennym, o zasięgu 2486. Jednocześnie należy przypomnieć, iż odkładając na północ szerokość wybitej wcześniej w górę dwumiesięcznej konsolidacji (między 2250-60 a 2350-60), uzyskujemy zasięg wybicia w rejonie cenowym 2460-70.”

W środę w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play co prawda próbowaliśmy grać na spadek z poziomu ok. 2416 do 2406-10 i ewentualnie ok. 2400, ale po wystąpieniu sygnału rynek nie ułatwił nam wejścia, bo nie zrealizował tzw. cofki do rejonu 2416, gdzie najpierw broniły się Byki, na równosci małych korekt na M15.  Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 09.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek mocno wzrosły i na zamknięciu wybiły średnioterminowe maksima.  To wydaje się otwierać drogę do strefy cenowej między 2450 a 2500.

Pisaliśmy wczoraj, że „można dostrzec wstępnie zarysowaną formację flagi prowzrostowej o zasięgu 2421″. We wtorek owa flaga została zrealizowana.

Obecnie warto zwrócić uwagę na większa flagę, na wykresie dziennym, o zasięgu 2486.

Jednocześnie należy przypomnieć, iż odkładając na północ szerokość wybitej wcześniej w górę dwumiesięcznej konsolidacji (między 2250-60 a 2350-60), uzyskujemy zasięg wybicia w rejonie cenowym 2460-70.

Z punktu widzenia interwałów intradayowych można mówić o zatrzymaniu we wtorek na oporze 2426-33. Kolejne bariery podażowe kształtują się na poziomach: 2454-58 i 2474-78.

We wtorek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play graliśmy najpierw na wzrosty z poziomu 2489 do 2494-2400 i ewentualnie 2406-10. Gdy również ten drugi cel został osiągnięty, o godz. 13.03 pisaliśmy, że „w obecnej sytuacji nie można wykluczyć pójścia nawet wyżej w stronę 2420″.

I rzeczywiście, ten kolejny „target” też został „zaliczony”.   Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 08.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek ograniczyły się do stosunkowo wąskiej konsolidacji między poziomem 2389 a 2376. Można uznać, że wszystkie podstawowe rynkowe dylematy zbytnio nie przybliżyły się przez to do rozstrzygnięcia, choć trzeba odnotować na korzyść Byków otwarcie i zamknięcie sesji powyżej oporu intra 2380-85.

To może być ważne dla popytu, gdyż jeśli nawet nie doprowadzi on w najbliższym czasie do  dalszych wzrostów, to przynajmniej powinien podtrzymywać konsolidację między 2363-68 a 2394-2400. O tyle mogłoby to być istotne – patrząc na sytuację przez pryzmat wyższych interwałów – że taka konsolidacja mogłaby próbować zneutralizować negatywną wymowę świec wierzchołkowych na H4/ D1, a po kilku dniach wręcz stanowić Byczy argument na rzecz dalszego wzrostu, powyżej 2400. Ta hipoteza, postawiona przez nas już wcześniej, nie straciła na aktualności.

Jeśłi Bykom nie uda się jednak ani przejść do dalszych zwyżek, ani prolongować wspomnianej wyżej konsolidacji – wróćmy w tym miejscu do myśli z wczorajszego artykułu – to może się spełnić to, co istotne dla Niedźwiedzi z punktu widzenia wykresów intra, i co zostało opisane przez nas  już w czwartek jako „zejście poniżej strefy 2350-60 (tuż poniżej jest wsparcie intra 2346-48)” z zaznaczeniem, że „ostatecznym potwierdzeniem odebrania kontroli z rąk Byków byłoby przebicie wsparcia 2328-33″.

Należy jednak dodać, że fundamenty pod kontynuację owej konsolidacji Byki jednak w piątek i poniedziałek położyły, a na pierwszym dzisiejszym wykresie M30 można dostrzec – jako rezultat tych działań – wstępnie zarysowaną formację flagi prowzrostowej o zasięgu 2421 (maksima średnioterminowe na wykresie kontynuacyjnym wynoszą 2424).

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 07.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek powiększyły odbicie po środowo-czwartkowych spadkach, jednak nie udało im się sforsować skutecznie oporu intra 2380-85. Jego pokonanie mogłoby przekonać inwestorów o mocniejszym odbudowaniu pozycji Byków, również w szerszym kontekście wykresowym.

W czwartek pisaliśmy: ” Z kolei z punktu widzenia Byków, kluczowe byłoby przebicie oporu 2380-85 i jeśli nie podjęcie dalszych wzrostów, to przynajmniej podtrzymanie konsolidacji między 2363-68 a 2394-2400.” O tyle mogłoby to być istotne – patrząc na sytuację przez pryzmat wyższych interwałów – że taka konsolidacja mogłaby próbować zneutralizować negatywną wymowę świec wierzchołkowych na H4/ D1, a po kilku dniach wręcz stanowić Byczy argument na rzecz dalszego wzrostu, powyżej 2400.

To się jednak popytowi – przynajmniej w piątek – nie udało. Jeśli nie uda sie również na samym  początku nowego tygodnia, to sugestia płynąca choćby z formacji świecowej objęcia bessy na D1 może zostać urzeczywistniona.

I wtedy  może się spełnić to, co istotne dla Niedźwiedzi z punktu widzenia wykresów intra, i co zostało opisane przez nas  w czwartek jako „zejście poniżej strefy 2350-60 (tuż poniżej jest wsparcie intra 2346-48)” z zaznaczeniem, że „ostatecznym potwierdzeniem odebrania kontroli z rąk Byków byłoby przebicie wsparcia 2328-33″.

Wracając do piątkowej sesji, wspomnijmy jeszcze, że w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play próbowaliśmy grać na wzrosty z poziomu 2376-78 do 2380-85, licząc na to, że ewentualnie kurs w sprzyjających dla Byków warunkach zawędruje wyżej, być może nawet do rejonu 2394-2400.

Ostatecznie takie super-optymalne warunki jednak nie zaistniały i popyt musiał się zadowolić tylko chwilowym  naruszeniem oporu 2380-85 do poziomu 2389. Inna sprawa, że w miarę stopniowego rozwoju sesji raczej powiększały się nasze obawy związane z zagrożeniami dla Byków niż optymizm co do ich przyszłych sukcesów.

Stąd też wzięła się nasza sugestia z godz. 10.30, żeby  zredukować ryzyko zagrania na wzrosty przynajmniej poprzez „zmniejszenie [wielkości] pozycji”.   Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.