Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 04.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek zrealizowały sugerowany przez nas wczoraj ruch – najpierw spadkowy, w rejon 2350-60,  a potem odbiciowy. Mimo tego odbicia wzrostowego, w pobliże 2380-85, nadal wydaje się, że wcześniejsze w miarę niezłe perspektywy dalszego wzrostu są ewidentnie zagrożone.

Można się zastanawiać, czy to zastopowanie ewentualnego ruchu w stronę 2450-500, a teraz tak naprawdę rozpoczęcie prób spychania kursu do wcześnieszej dwumiesięcznej konsolidacji – nie wiąże się przede wszystkim z sytuacją polityczną i rekcjami agencji ratingowych. Obojętnie, na ile te kwestie wpływają na obecny stan giełdowych rzeczy, to faktem jest, że wykresowo wygląda to tak, jakby Niedźwiedzie zwiększyły swe szanse na zepchnięcie kursu do 100-punktowej konsolidacji między 2250-60 a 2350-60.

Ponadto, można by wręcz twierdzić, że ewentualny powrót do konsolidacji mógłby dobrze nawiązywać do wyczekiwania na ostateczne decyzje polityczne dotyczące ustaw sądowych  Podtrzymywałbym jednak też wcześniej postawioną tezę, mówiącą, że: „Pierwszą przesłanką takiego scenariusza wydarzeń rynkowych mogłoby być ewentualne zamknięcie świecy dziennej poniżej 2350.”

Więcej, wydaje się, że również wczorajsza konstatacja pozostaje w mocy: „Trzeba w tym miejscu dodać, że ponowne ukształtowanie na wierzchołkowych świecach dziennych w środę formacji objęcia bessy może sugerować poważne branie pod uwagę zaistnienia takiej przesłanki”.

Z punktu widzenia wykresów intra, można z kolei zaryzykować tezę, że dla Niedźwiedzi istotne byłoby zejście poniżej strefy 2350-60 (tuż poniżej jest wsparcie intra 2346-48), a ostatecznym potwierdzeniem odebrania kontroli z rąk Byków, byłoby przebicie wsparcia 2328-33. Z kolei z punktu widzenia Byków, kluczowe byłoby przebicie oporu 2380-85 i jeśli nie podjęcie dalszych wzrostów, to przynajmniej podtrzymanie konsolidacji między 2363-68 a 2394-2400.

W czwartek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play graliśmy najpierw – praktycznie od razu po otwarciu – na spadki z rejonu 2366-68 do 2355-57 (cel główny). I faktycznie, kurs wkrótce zszedł do 2353.

Później próbowaliśmy grać na wzrosty z rejonu cenowego 2362-63 do 2370-74 i ewentualnie 2380-85. Kurs ostatecznie dotarł do 2377, więc nie osiągnął w pełni drugiego celu. Ponadto, trudność z tym drugim zagraniem wiązała się z doborem odpowiedniego  timingu, jeśli chodzi o moment wejścia w trade. Z drugiej strony, trzeba podkreślić, że dość precyzyjnie i na pewno trafnie sugerowaliśmy o godz. 9.57, że „potwiedzeniem większych ambicji Byków” byłoby wybicie „skutecznie równości małych korekt na 2362″.   Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

 

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 03.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę – zgodnie  z naszą wczorajszą sugestią –  kontynuowały intradayową korektę spadkową. Nadal trzeba się liczyć z prolongatą wzrostów, choć trzeba pamiętać, że w razie trwałego zejścia kursu poniżej 2350 może dojść do powrotu notowań do wnętrza „starej” konsolidacji, budowanej przez dwa miesiące między 2350-60 a 2250-60.

Wczoraj pisaliśmy, że: „ Z punktu widzenia intradayu wtorkowe zmagania rynkowe można uznać jako kontynuację korekty spadkowej i nie można wykluczyć, że ta korekta – rozgrywająca się między poziomem 2394 a wsparciem 2363-68 – jeszcze potrwa.”

I faktycznie, środowe zmagania rynkowe można potraktować jako dalsze tworzenie korekty, tzw. nieregularnej, która najpierw wybiła ostatnie szczyty na 2394, a potem schodziła znów do 2363-68. Teraz trzeba się liczyć z odbiciem na północ lub zejściem do obszaru 2350-60 i próbą szybkiego odbicia dopiero stamtąd.

W tym drugim przypadku należałoby uwzględnić opcję nie tylko dokończenia intradayowej korekty nieregularnej i szybkiego ruchu w stronę 2424 (ostatnie średnioterminowe maksima), ale również brać pod uwagę ewentualność powrotu do dużej (około 100-punktowej) „starej” konsolidacji.

Tak opisywaliśmy tę ostatnią możliwość we wcześniejszym naszym artykule: „Pierwszą przesłanką takiego scenariusza wydarzeń rynkowych mogłoby być ewentualne zamknięcie świecy dziennej poniżej 2350.”

Trzeba w tym miejscu dodać, że ponowne ukształtowanie na wierzchołkowych świecach dziennych w środę formacji objęcia bessy może sugerować poważne branie pod uwagę zaistnienia takiej przesłanki.

W środę w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play natychmiast po otwarciu wykorzystaliśmy pogłębioną analizę korekty intradayowej i zagraliśmy na wzrost z rejonu 2393-95 do 2400-02. Uwzględnialiśmy przy tym, że później kurs może się zacząć wycofywać na południe.

Pod koniec dnia szukaliśmy gry na spadki z rejonu 2389-91 nawet do 2363-68 i 2355-57. I faktycznie, ten pierwszy cel został osiągnięty. Problem był jednak z wejściem w shorta, o ile nie wchodziło się w trakcie tworzenia po godz. 14.15 dużego czarnego korpusu na M15, który miał charakter świecy trendowej.  Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 02.08.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek korygowały nadal ostatni, ponowny atak Byków na okolice 2400. Dopóki popyt utrzymuje się nad rejonem 2350+, można zakładać możliwość kontynuacji wzrostów w stronę 2450-500.

Jeśli jednak doszłoby do ponownego wejścia na trwałe kursu w obszar około100-punktowej konsolidacji miedzy 2250-60 a 2350-60, to Bykom groziłby nie tylko powrót do niej, ale w dalszej perspektywie próba wybicia „starej” konsolidacji dołem. Pierwszą przesłanką takiego scenariusza wydarzeń rynkowych mogłoby być ewentualne zamknięcie świecy dziennej poniżej 2350.

Na razie jednak rynek próbuje wybić się powyżej 2394 i zaatakować strefę 2400-420. Z punktu widzenia intradayu wtorkowe zmagania rynkowe można uznać jako kontynuację korekty spadkowej i nie można wykluczyć, że ta korekta – rozgrywająca się między poziomem 2394 a wsparciem 2363-68 – jeszcze potrwa.

We wtorek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play graliśmy w rytm tej wspomnianej wyżej korekty. Najpierw – z rejonu 2380-85 w kierunku 2363-68 (ostatecznie kurs zaatakował nasz cel, schodząc do poziomu 2367). Potem graliśmy, w dwóch krokach, na wzrosty: napierw z rejonu 2370-74 w stronę 2380-85, a potem z tej ostatniej strefy do 2394-95.

To drugie zagranie było trudniejsze, bo pierwszy „krok” był dość szybki, a w drugim kurs zatrzymał się pod koniec sesji w odległości jednego punktu od głównego celu (2394-95). Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 14.07.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek zaatakowały, acz dość nieśmiało, górne ograniczenie stupunktowej konsolidacji na wykresie dziennym. Że tak się stanie – sugerowaliśmy wczoraj.

Obecnie nadal można zakładać atak na rejon cenowy 2350-60, gdzie to górne ograniczenie jest zlokalizowane. Ściśle rzecz biorąc,  na poziomie 2353 mieliśmy poprzedni szczyt w tym rejonie, a opór intra w najbliższej okolicy to 2359-62.

W czwartek najpierw zaatakowaliśmy niżej położony opór intra: 2346-48, potem tworzyliśmy trójkąt, aby na koniec go wybić górą i poprawić – ale tylko o 1 pkt – wcześniejsze dzienne maksimum na poziomie 2349.

Wczoraj tak „wyprzedzaliśmy” te wydarzenia, pisząc: „Wydaje się, że rynek ma teraz szanse, żeby dotrzeć do kolejnego oporu: 2346-48, a potem zaatakować wspomniane wyżej górne ograniczenie dużej konsolidacji [ 2350-60 - przyp.wł. ]„. I faktycznie, tak się rzecz miała w czwartek.

Zagrożeniem obecnie dla Byków mogłoby być wycofanie się kursu poniżej 2305-09. Z drugiej strony w mocy wydaje się pozostawać teza, iż: „ W razie sukcesu  [ Byków przy pokonywaniu 2350-60 - przyp. wł ] popyt mógłby później najpierw podchodzić pod 2400-20, a  potem nawet zawalczyć o nowe szczyty w rejonie 2450-500.”

W czwartek w Mentoring & Trading Room-ie wykorzystaliśmy pierwszy ruch rynku o poranku, grając longa z okolic 2334 do 2346-48. Po osiągnięciu przez kurs wytyczonego głównego celu, oceniailiśmy w ramach Mail & Play, że „na razie wydaje się, że kolejny cel [ 2353+ ] może być trudny do osiągnięcia.”  I tak rzeczywiście było.

PROSZĘ PAŃSTWA, PO PRZERWIE URLOPOWEJ, JUŻ 1.SIERPNIA, WRACAMY Z KOMENTARZAMI NA TEMAT KONTRAKTÓW NA WIG20!

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 13.07.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę mocno wzrosły, wybijając się z wąskiej konsolidacji intra górą. To może zaowocować wybiciem na północ również z ruchu bocznego na wykresie dziennym.

Wielokrotnie w ostatnim czasie pisaliśmy, że Byki mogą ponownie przejąć inicjatywę, o ile doprowadzą do tego, że kurs na trwałe będzie przebywał nad oporem 2305-09. W tym rejonie występuje środkowa strefa około stupunktowej konsolidacji na D1.

To się udało popytowi zrealizować wlaśnie w środę. Nie dość na tym, rynek zaatakował drugą istotną barierę podażową intra: 2328-34. Obecnie już jesteśmy blisko górnego ograniczenia owej stupunktowej konsolidacji na D1, zlokalizowanego między 2350 a 2360.

Wydaje się, że rynek ma teraz szanse, żeby dotrzeć do kolejnego oporu: 2346-48, a potem zaatakować wspomniane wyżej górne ograniczenie dużej konsolidacji. W razie sukcesu popyt mógłby później najpierw podchodzić pod 2400-20, a  potem nawet zawalczyć o nowe szczyty w rejonie 2450-500.

W środę w Mentoring & Trading Room-ie cały dzień konsekwentnie graliśmy longi, począwszy od momentu, gdy rynek przebijał opór 2292-94, a skóńczywszy na okresie końcowym sesji, kiedy miała miejsce próba wybijania oporu 2328-34.

Początkowo, o godz. 9.17 –  z pewnymi obawami – stawialiśmy na ruch z okolic 2294+ do 2318-20. Już o godz. 10.01 mogliśmy napisać „Drugi cel (2318-20) zaliczony. Jeśli wybiją ten opór, powinni znaleźć się w miarę szybko na dolnej bandzie oporu 2328-34. Nie można wykluczyć jednak teraz małej konsolidacji w rejonie 2318-20″.

Konsolidacja faktycznie miała miejsce. Następnie określiliśmy precyzyjnie  następny cel, zaznaczając, że poziom  2328 jest szczególnie istotny w kolejnym ruchu na pólnoc. Tam bowiem oprócz dolnej bandy oporu 2328-34 występowała zależność 161,8% między ruchami wzrostowymi na M15. I faktycznie – kurs dotknął 2328 i wycofał się do 2318-20, co zresztą też sugerowaliśmy.

Na koniec trafna okazała się też uwaga ostrzegająca naszych graczy, że” trzeba uważać, bo [ rynek może ] mieć problem z pokonaniem 2334″. Tak też w istocie było.  Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę, 12.07.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 we wtorek zatrzymały rozpoczęte poprzedniego dnia odbicie wzrostowe w rejonie oporu 2305-09 i cofnęły się w kierunku ostatnich dołków. Tak więc można powiedzieć, że od dwóch tygodni mamy  do czynienia z wąską konsolidacją między 2270+ a 2300 +.

Ta wąska konsolidacja z kolei zawiera się w prawie dwumiesięcznej stupunktowej konsolidacji na wykresie dziennym, tworzonej między 2250-60 a 2350-60.

Wydaje się, ze kierunek wybicia z owej wąskiej konsolidacji na M30/ H1 może istotnie wpłynąć na kierunek finalnego wybicia z szerszego ruchu bocznego na D1.

We wtorek w Mentoring & Trading Room-ie i w ramach programu Mail & Play zaczęliśmy dzień od praktycznie natychmiastowej decyzji, przekazanej o godz. 8.47, o wejściu w longa  w rejonie 2294-96 z celem głównym 2305-09 i z waską obroną na poziomie 2288. Wejście okazalo się bardzo precyzyjne, a zasięg ruchu co prawda krótszy o 1 pkt od założonego, ale można było ściąć zysk bez nadmiernych problemów.

Późniejsze zagranie na kontynuację spadków, z celem 2281-83 (kurs dotarł od 2283) i obroną na 2300 było jednakże trudniejsze, bo rynek się nie cofał po przebiciu wsparcia 2292-94 i nie umożliwiał tym samym optymalizacji poziomu wejścia  w trade.  Możesz dołączyć na próbę!   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)
Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Zobacz opinie uczestników.   

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek, 11.07.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek wreszcie dotarły do okolic 2270 i zaczęły się mocno odbijać. Obecnie znów zyskuje na znaczeniu pytanie, w jaką stronę wybije się wydłużająca się stupunktowa konsolidacja na wykresie dziennym.

Wczoraj pisaliśmy, że „na wsparciu intra 2269-74 [ ... ] występuje również równość korekt na interwale godzinowym, co pokazywaliśmy kilkakrotnie na wykresach w ubiegłym tygodniu, i co mogłoby pomóc Bykom w wyprowadzeniu już w tym rejonie mocniejszej kontry.”

Z drugiej strony wskazywaliśmy, że „po naszym piątkowym zamknięciu Zachód zdołał się jeszcze sporo unieść w górę, więc w poniedziałek naszym Niedźwiedziom może znów nie udać  się – przynajmniej na początku – spychać kursu niżej.”

I faktycznie, te dwie sugestie okazały się jak najbardziej trafne. Najpierw bowiem kurs urósł w stronę 2305-09, potem zaś dotarł w pobliże 2269-74, aby na sam koniec sesji mocniej się odbić.

Na wykresie poniżej widzimy ową równość korekt na H1, która może najpierw wygenerować silniejsze odreagowanie wzrostowe. W razie pokonania na trwale przez kurs oporu 2305-09, może nawet dojść do ponownego podejścia pod 2350-60, gdzie występuje górne ograniczenie wspomnianej na wstępie stupunktowej konsolidacji na D1.

Wcześniej kilakrotnie wskazywaliśmy na to, że Byki mają cały czas realne szanse na odbicie się albo do rejonu około 2270, albo 2250-60 i skierowanie kursu ponownie w stronę górnego ograniczenia wspomnianej konsolidacji na D1, a potem być może wybicie jej górą, co mogłoby zaowocować wejściem w obszar cenowy między 2450 a 2500.

Ta hipoteza pozostaje aktualna.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 10.07.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek konsolidowały się wąsko cały dzień, mimo że w drugiej jego części były publikowane istotne dane z amerykańskiego rynku pracy. Nadal wydaje się możliwe przedłużenie ostatnich zniżek w stronę 2270 lub 2250, choć rynek od paru dni nie pali się zbytnio do dalszego ruchu na południe.

Piątkowa konsolidacja, dokładnie rzecz biorąc, miała miejsce między oporem intra 2292-94 a wsparciem intra 2281-83. Ten ruch boczny można by potraktować jako małą flagę prospadkową na M15/ M30 (ozn. kolor czarny), która przygotowywała grunt pod ewentualne dalsze zejście kursu w dół, w ramach realizacji większej flagi (ozn. kolor brązowy) o zasięgu 2272.

Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na to, że po naszym piątkowym zamknięciu Zachód zdołał się jeszcze sporo unieść w górę, więc w poniedziałek naszym Niedźwiedziom może znów nie udać  się – przynajmniej na początku – spychać kursu niżej.

Z perspektywy wyższych interwałów, chociażby dziennego, można stwierdzić z kolei, że cały czas przebywamy w dolnej strefie szerokiej, około stupunktowej, konsolidacji między 2250-60 a 2350-60. Gdyby doszlo nb do skutecznego wybicia z niej dołem, to można by się spodziewać spenetrowania przez Niedźwiedzie nawet strefy 2100-150.

Wydaje się jednak, że Byki mają cały czas realne szanse na odbicie się albo do rejonu około 2270, albo 2250-60 i skierowanie kursu ponownie w stronę górnego ograniczenia wspomnianej konsolidacji na D1, a potem być może wybicie jej górą, co mogłoby zaowocować wejściem w obszar cenowy między 2450 a 2500.

W tym miejscu należałoby jeszcze dodać, że na wsparciu intra 2269-74, w obrębie którego wypada zasięg (2272) flagi, o której była mowa na wstępie, występuje również równość korekt na interwale godzinowym, co pokazywaliśmy kilkakrotnie na wykresach w ubiegłym tygodniu, i co mogłoby pomóc Bykom w wyprowadzeniu już w tym rejonie mocniejszej kontry.

Nie można też w zupełności wykluczyć tego, że popyt doprowadzi do odbicia bez „zaliczenia” przez rynek uprzednich spadków do 2250 lub 2270, choć to wydaje się mniej prawdopodobnym rozwojem sytuacji rynkowej. Nadal także istotne z punktu widzenia ewentualnego ponownego przejęcia kontroli nad rynkiem przez Byki byłoby trwałe przełamanie oporu 2305-09.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

 

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek, 07.07.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek najpierw fałszywie wybiły formację podwójnego dna na interwale godzinowym, a potem zniwelowały z nawiązką wcześniejsze zwyżki. Być może wizyta Donalda Trumpa miała być swoistym „alibi” dla tych początkowych wzrostów w zamierzeniu ich inicjatorów, a potem sytuacja wróciła mniej więcej do tej wyjściowej.

Wydaje się, że w mocy pozostaje twierdzenie: ” Nadal wydaje się, że możemy zmierzać bądź to w okolice 2270, bądź – 2250.

W rejonie tego pierwszego z wymienionych wyżej poziomów mamy wsparcie intra 2269-74. Tam występuje też równość korekt na H1. Stamtąd mogłoby się rozwinąć mocniejsze odbicie wzrostowe, a nawet – w sprzyjających dla Byków okolicznościach  - próba powrotu do zwyżek.”

Inna opcja najbliższych wydarzeń rynkowych to zejście jeszcze niżej (ok. 2250), w kierunku dolnego ograniczenia stupunktowej konsolidacji na wykresie dziennym, która tworzy się od połowy maja. O tym także pisaliśmy już wcześniej.

Nadal też mniej prawdopodobna wydaje się – mimo czwartkowego ataku na 2318-20 – natychmiastowa próba powrotu Byków do gry. Ta musiałaby się wiązać z trwałym  wybiciem oporu 2305-09.

Wydaje się, że w czwartek z jednej strony sporo się działo na rynku (najpierw mocne wzrosty, potem mocne spadki), ale tak naprawdę – można powiedzieć – że było dużo pozornego szumu, a mało rzeczywistych zmian sytuacji.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 06.07.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę zafundowały nam mało znaczącą sesję o słabej aktywności i zmienności. Nadal wydaje się, że możemy zmierzać bądź to w okolice 2270, bądź – 2250.

W rejonie tego pierwszego z wymienionych wyżej poziomów mamy wsparcie intra 2269-74. Tam występuje też równość korekt na H1. Stamtąd mogłoby się rozwinąć mocniejsze odbicie wzrostowe, a nawet – w sprzyjających dla Byków okolicznościach  - próba powrotu do zwyżek.

Najpierw jednak rynek musi dotrzeć do okolicy cenowej 2270. W środę udalo się Niedźwiedziom jedynie zepchnąć chwilowo kurs ponownie do wsparcia 2281-83. Późniejsze próby przebicia oporu 2292-94 i podejścia pod 2305-09 okazały się jednak także nieudane.

Inna opcja najbliższych wydarzeń rynkowych to zejście jeszcze niżej (ok. 2250), w kierunku dolnego ograniczenia stupunktowej konsolidacji na wykresie dziennym, która tworzy się od połowy maja.

Mniej prawdopodobna wydaje się natomiast – mimo środowego ataku na 2292-94 – natychmiastowa próba powrotu Byków do gry, co musiałoby się wiązać  z wybiciem oporu 2305-09.

W środę zbudowana została nb na interwale M15 mała flaga prospadkowa (ozn. kolor brązowy, na pierwszym z dzisiejszych wykresów) o zasiegu 2280 . Ona może przysłużyć się Niedźwiedziom w ewentualnym skierowaniu kursu niżej, w stronę (przynajmniej) 2269-74.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

 Nasz Mentoring & Trading Room czeka również na Ciebie. Możesz dołączyć na próbę!    Zobacz opinie uczestników.   W wakacje nic nie tracisz, Twój urlop jest odliczany od abonamentu.